Userport des C64 oder anderer Comodorerechner

 

 

 

               Pin                            Bedeutung

              1                             GND

              2                             +5 Volt

              3                             Reset (lowaktiv)

              4                             CNT 1 (Counter CIA 1)

              5                             SP1 (Serial Port CIA 1)

              6                             CNT 2 (CIA 2)

              7                             SP 2 (CIA 2)

              8                             PC 2 (Port control CIA 2, lowaktiv)

              9                             Serial ATN IN 

            10                             9 Volt AC Max. 100 mA

            11                             9 Volt AC

            12                             GND

             A                             GND

             B                             FLAG 2 (Steuerleitung CIA 2, lowaktiv)

             C                             PB 0  CIA 2 Adresse DD00 bis DDFF

             D                             PB 1

             E                             PB 2

             F                             PB 3

             H                             PB 4

             J                              PB 5

             K                             PB 6

             L                             PB 7

             M                            PA 2 CIA 2

             N                            GND

 

HOME